Lexi for JUS1211

Hva er Lexi for JUS1211?

Lexi for JUS1211 er en chatbot-applikasjon designet for å hjelpe jusstudenter navigere seg gjennom komplekse rettsområder. Chatbotten har en omfattende kunnskapsbase som inkluderer viktige rettskilder som lover, forarbeider, rettsavgjørelser og ulovfestede rettsprinsipper. Denne versjonen fokuserer spesielt på rettsområdene familierett, arverett og fast eiendoms rettsforhold, og dekker det meste som er relevant for læringskravene til JUS1211. Lexi fungerer som et pedagogisk verktøy og gir raske, presise svar på spørsmål basert på relevant informasjon i kunnskapsbasen sin.

Hvorfor startet vi med JUS1211?

Vi valgte å fokusere på JUS1211 fordi dette rettsområdet kan være en utfordring for nye jusstudenter. Med komplekse lover og et mangfold av rettsavgjørelser, kan det være vanskelig å finne frem i juridisk landskap. I tillegg bygger JUS1211 på et fundament av juridisk metode, noe som gjør det ideelt for studenter som har fullført sitt første semester i juss. De har allerede en grunnleggende forståelse av juridisk metode og vil derfor finne det enklere å utnytte Lexi som et effektivt verktøy.

Hvordan utviklet vi Lexi for JUS1211?

Utviklingsprosessen startet med en grundig kartlegging av relevante rettskilder og viktige juridiske vurderinger. Informasjonen ble deretter strukturert og integrert i Lexi’s kunnskapsbase på en måte som tillater fleksibel og nøyaktig informasjonshenting. Vi benyttet en kombinasjon av automatiserte og manuelle metoder for å bearbeide dataene. Selv om vi har kvalitetssikret innholdet Lexi baserer seg på, er det viktig å merke seg at Lexi er et AI-verktøy, og et produkt under kontinuerlig forbedring. Vi verdsetter derfor all tilbakemelding for å gjøre Lexi enda bedre.

Skal Lexi lanseres for andre rettsområder også?

Ja, vi har konkrete planer om å utvide Lexi’s dekning til å inkludere JUS2111 og JUS2211. Disse rettsområdene har et mer komplisert rettskildebilde som inkluderer internasjonale lover og regelverk. Dette vil kreve en tilpasset tilnærming for å utvikle en kunnskapsbase som er like omfattende og nøyaktig som den vi har for JUS1211. Vi har også konkrete planer om en enklere, mer grunnleggende dekning av de fleste rettsområder, slik at alle som ønsker å begynne å ta i bruk Lexi i studiene.

Dersom dette høres ut som noe for deg, prat med Lexi!

Følg oss også på Facebook og LinkedIn for å bli med på reisen!


Lagt ut