Er du interessert i prosjektet og ønsker å bidra?

Ta kontakt på post@lexiai.no!

Om oss

Teamet består av Mikkel, Tobias og Kieran, en informatikk-student og to jusstudenter. Vi har over en lengre periode fulgt med på utviklingen av kunstig intelligens, herunder språkmodeller, og ved nyåret 2023 blomstret ideen om å anvende teknologien for å levere verdifulle juridiske tjenester. Teknologien kan øke effektiviteten vår, berike vår forståelse av jussen og styrke rettssikkerheten i samfunnet. Imidlertid vil dette kreve målrettet innsats. Vår ambisjon er å kombinere juridisk og teknisk kompetanse for å forme den teknologiske utviklingen også innenfor jussens felt med brukeren i sentrum. 

Gjennom våren og sommeren har vi gått grundig til verks med å utvikle Lexi. Det ble utviklet en rapport der selve teknologien og etiske, økonomiske og juridiske problemstillinger ble drøftet. I forlengelse av dette bygde vi en prototype som senere ble videreutviklet til den versjonen du ser i dag. I tillegg har vi gjennom sommeren og høsten kartlagt relevant juridisk informasjon, utviklet vår egen kunnskapsbase for Lexi og inngått samarbeid med relevante aktører. Med kontinuerlig utvikling og en større satsing med flere samarbeidspartnere, anser vi det mulig å nå målsettingene våre for Lexi.