Visjon

Som studenter har vi forstått hvor fundamental og kritisk rolle jussen spiller i samfunnet vårt. Samtidig har vi innsett at jussen er utilgjengelig for mange borgere. Den er både vanskelig å forstå og anvende for allmennheten. Vi ser muligheten for å bygge bro mellom jussen og allmennheten gjennom bruk av ny teknologi, juridisk kompetanse og design, for å skape et samfunn med større rettssikkerhet, effektivitet og forutberegnelighet.

Vår visjon er derfor:

å gjøre jussen mer forståelig og anvendelig for enhver

Vi anser dette som et verdig prosjekt for å gi et meningsfullt bidrag til samfunnet. Vi er imidlertid klare over at dette er et ambisiøst prosjekt. Det vil kreve erfaringer, nye tekniske og innovative løsninger, ressurser og et nært samarbeid med det juridiske og tekniske miljøet, samt offentlige og private aktører. Derfor har vi utviklet denne første versjonen av Lexi – vårt første steg mot å gjøre jussen mer forståelig og anvendelig.