Hei, jeg er Lexi

ChatGPT for deg som studerer juss.

Hvorfor velge Lexi

Lexi har tilgang til en skreddersydd kunnskapsbase for å kunne gi oppdatert, presis og riktig informasjon for deg som studerer juss. 

Lexi kan gi oppdatert informasjon

ChatGPT

Lexi

Lexi kan gi presis informasjon

ChatGPT

Lexi

Lexi kan gi riktig informasjon

ChatGPT

Lexi

Effektiviser studiene

Finn raskt det du trenger for aktiv læring

Lexi gir deg raskt tilgang til relevant informasjon sentralt for ditt emne når du trenger det. Det kan være det er en paragraf, en sentral vurdering i rettspraksis, et ulovfestet tema eller en spesifikk uttalelse i et sentralt forarbeid.

Få oppsummert og konsis informasjon

Lexi hjelper deg å trekke ut nøkkelinformasjon fra ulike rettskilder. Du kan for eksempel spørre om en oppsummering av en Høyesterettsavgjørelse, en paragraf eller en uttalelse i et sentralt forarbeid.

Bli kjent med Lexi

Lexi består av et datasystem, språkmodeller og en skreddersydd kunnskapsbase. Dette gjør det mulig for Lexi å kunne gi relevant, oppdatert og presis informasjon om ditt emne.

Hva Lexi har kunnskap om i dag

Lexi har tilgang til en skreddersydd kunnskapsbase tilpasset ditt emne.

Vi har kartlagt relevant informasjon som jusstudenten går igjennom i et semester på Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo som Lexi har tilgang til.

Fremtiden for Lexi

I nærmeste fremtid har vi mål om å bidra til at jusstudenten får mer tid og energi til aktiv læring gjennom å lage et nyttig studieverktøy.

Er du interessert i prosjektet og ønsker å bidra?

Ta kontakt på post@lexiai.no!

Om oss

Teamet består av Mikkel, Tobias og Kieran, en informatikk-student og to jusstudenter. Vi har over en lengre periode fulgt med på utviklingen av kunstig intelligens, herunder språkmodeller, og ved nyåret 2023 blomstret ideen om å anvende teknologien for å levere verdifulle juridiske tjenester. Teknologien kan øke effektiviteten vår, berike vår forståelse av jussen og styrke rettssikkerheten i samfunnet. Imidlertid vil dette kreve målrettet innsats. Vår ambisjon er å kombinere juridisk og teknisk kompetanse for å forme den teknologiske utviklingen også innenfor jussens felt med brukeren i sentrum. 

Gjennom våren og sommeren har vi gått grundig til verks med å utvikle Lexi. Det ble utviklet en rapport der selve teknologien og etiske, økonomiske og juridiske problemstillinger ble drøftet. I forlengelse av dette bygde vi en prototype som senere ble videreutviklet til den versjonen du ser i dag. I tillegg har vi gjennom sommeren og høsten kartlagt relevant juridisk informasjon, utviklet vår egen kunnskapsbase for Lexi og inngått samarbeid med relevante aktører. Med kontinuerlig utvikling og en større satsing med flere samarbeidspartnere, anser vi det mulig å nå målsettingene våre for Lexi.