Hei, jeg er Lexi

ChatGPT for deg som studerer juss.

Sammenlign ChatGPT med Lexi

Lexi har tilgang til en skreddersydd kunnskapsbase for å kunne gi riktig, presis og oppdatert informasjon for deg som studerer juss. 

Lexi kan gi riktig informasjon

ChatGPT

Lexi

Lexi kan gi presis informasjon

ChatGPT

Lexi

Lexi kan gi oppdatert informasjon

ChatGPT

Lexi

Effektiviser studiene med Lexi

Finn raskt det du trenger for aktiv læring

Lexi gir deg raskt tilgang til relevant informasjon sentralt for ditt emne når du trenger det. Det kan være det er en paragraf, en sentral vurdering i en Høyesterettsavgjørelse, en liste med relevante rettskilder, et ulovfestet tema eller en spesifikk uttalelse i et sentralt forarbeid.

Få oppsummert og konsis informasjon

Lexi hjelper deg å trekke ut nøkkelinformasjon fra ulike rettskilder. Du kan for eksempel spørre om en oppsummering av en Høyesterettsavgjørelse, en paragraf eller en uttalelse i et sentralt forarbeid.

Få klarhet i ditt juridiske pensum

Lexi gir deg oversikt over lovfestede og ulovfestede rettsområder. Du kan for eksempel spørre om en oversikt over et rettsområde, en lov, kapitlene i et sentralt forarbeid eller en liste med relevante Høyesterettsavgjørelser i forbindelse med en paragraf.

Bli kjent med Lexi

Lexi utnytter en spesiallaget kunnskapsbase basert på relevante tema for Rettsvitenskap ved UiO.

Vi har kartlagt relevante lovfestede og ulovfestede tema som du går igjennom i ditt semester og utviklet en skreddersydd kunnskapsbase som Lexi kan bruke.

Lexi kombinerer kraften i AI med spesifikk juridisk informasjon. 

Lexi består av en stor språkmodell og en skreddersydd juridisk kunnskapsbase. Dette gjør det mulig for Lexi å kunne gi relevant, oppdatert og presis informasjon om ditt emne. Hvis du stiller et spørsmål som relateres til informasjonen i kunnskapsbasen vil Lexi kunne svare basert på denne informasjonen. 

Fremtiden for Lexi

I nærmeste fremtid har vi tre mål

Å bidra til at du som jusstudent får mer tid og energi til aktiv læring.

Å dekke alle rettsområder som alle jusstudenter i Norge må igjennom.

Å utvikle den ultimate juridiske assistenten for deg som studerer juss.

Om oss og vår reise

Teamet består av Mikkel, Tobias og Kieran, en informatikk-student og to jusstudenter. Vi har over en lengre periode fulgt med på utviklingen av kunstig intelligens, herunder språkmodeller, og ved nyåret 2023 blomstret ideen om å anvende teknologien for å levere verdifulle juridiske tjenester for forbrukere.

Gjennom våren og sommeren har vi gått grundig til verks med å utvikle Lexi. Vi utviklet først en prototype og siden har vi raffinert Lexi til den versjonen som du ser i dag. Vi har gjennom sommeren og høsten kartlagt relevant juridisk informasjon, utviklet vår egen kunnskapsbase for Lexi og inngått samarbeid med relevante aktører. Med kontinuerlig utvikling og en større satsing, og med flere samarbeidspartnere, ser vi for oss at vi vil klare å nå målsetningene våre for Lexi i nærmeste fremtid.

Hvorfor vi utvikler Lexi. Vår visjon

Som to jusstudenter har vi blitt klare over hvor kritisk og stor rolle jussen spiller i samfunnet vårt. Imidlertid, har vi også blitt klar over at jussen fortsatt er utilgjengelig for mange. Den er både vanskelig å forstå og anvende for allmennheten. Vi ser muligheten for å bygge bro mellom jussen og allmennheten, for å skape et samfunn med større rettssikkerhet og forutberegnelighet.

Visjonen vår er derfor

å gjøre jussen mer forståelig og anvendelig for allmennheten

Vi mener dette er riktig kurs for det verdiskapende bidraget vi ønsker å gi til samfunnet. Dette er imidlertid en ambisiøs kurs, og det vil kreve mer erfaring, tekniske løsninger, kapital og et nært samarbeid med det juridiske og tekniske miljøet. Derfor utvikler vi første versjon av Lexi, ment å være et startpunkt for et nært samarbeid med det juridiske miljøet.

Er du interessert i prosjektet og ønsker du å bidra?

Ta kontakt:

Bli kjent med Lexi

Vi har kartlagt relevant informasjon som jusstudenten går igjennom i et semester på Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og utviklet en egen kunnskapsbase basert på denne informasjonen som Lexi har tilgang til. Lexi består dermed av en språkmodell, som ChatGPT, og en skreddersydd kunnskapsbase. Dette gjør det mulig for Lexi å gi brukeren relevant, oppdatert og presis informasjon om ditt emne.

Hva Lexi har kunnskap om

  • Rettsområder
  • Lover
  • Forarbeider
  • Rettspraksis
  • Ulovfestede tema
  • Begreper (kommer snart)

Full tilgang

Studer med full tilgang til ChatGPT for juss.

79 kr/mnd.


  • Nyttig for JUS1211
  • Fri bruk*
  • Oppdateringer hvert semester
  • Gratis prøveperiode

*nærmere brukervilkår gjelder

Lexi i dag og i fremtiden

Masse tekst

Vi er L E X I A I

Tekst om oss