Salgsvilkår

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsvilkårene og opplysninger gitt i betalingsløsningen.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av våre brukervilkår og relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, se lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven).

2. Partene

Selger er Lexi AI AS, Søster Mathildes gate 12B, post@lexiai.no, 931 773 208, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som kjøper tilgang til vår tjeneste, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Avtalevilkår

Ved å kjøpe en av våre månedsabonnementer aksepterer du som kjøper våre brukervilkår og salgvilkår. Salgsvilkårene følger av denne avtalens neste punkter.

4. Pris

Den oppgitte prisen for tilgang til Plattformen som kjøper finner under “Priser” er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

5. Betalingen og levering av tjenesten

Betaling skjer før det gis tilgang til tjenesten. I det øyeblikket betaling er utført av kjøper, skal tjenesten på vår nettside blir levert til kjøperen etter hva kjøperen har betalt for.

6. Mangel ved tjenesten

Ved mangler og mangelsbeføyelser gjelder lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven).

7. Personopplysninger

Se vår Personvernerklæring for nærmere informasjon om personopplysninger.

8. Lovvalg og tvisteløsning

Vilkårene i denne avtalen og en tvist som skulle oppstå som følge av salgsvilkårene eller bruk av Plattformen, skal være underlagt norsk rett.

Partene skal bestrebe seg på å løse eventuelle konflikter eller uenigheter via e-post.

Tvister som måtte oppstå og som ikke løses gjennom kommunikasjon via e-post skal avgjøres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.