Full tilgang

Studer med full tilgang til ChatGPT for juss.

79 kr/mnd.


  • Nyttig for JUS1211
  • Fri bruk*
  • Oppdateringer hvert semester
  • Gratis prøveperiode

*nærmere brukervilkår gjelder